Waarde Klant,Met de lente in aantocht worden ook de vooruitzichten voor een afname van de Covid-maatregelen in positieve zin bijgesteld.

Met een bijzonder genoegen nemen wij nota van het voornemen van de overheid om, na een maandenlange verplichte sluiting, de horeca-activiteiten per 1 mei 2021 te laten hernemen.


Vooreerst hopen wij dat U en uw naasten zich beschermd hebben geweten tegen de ingrijpende gevolgen van dit moeilijk vatbare virus.

De toenemende inzichten en vaccinatiegraad laten evenwel versoepelingen toe die U in staat moeten stellen om het ‘normale’ leven te hernemen en hernieuwd te genieten.


Wij hebben dan ook het genoegen om U te kunnen bevestigen dat de datum van zaterdag 1 mei 2021 door het team van Cuvee Hoeve met veel drive en overtuiging wordt vooropgesteld als dé datum om U opnieuw te verwelkomen.

Zoals U van ons gewoon bent, zal dit uiteraard volledig met inachtname van en conform de nog door de overheid te bepalen voorwaarden en maatregelen verlopen.


Graag stellen wij onze menu’s voor de maanden mei en juni 2021 voor.


Reservaties worden vanaf heden terug opgenomen via telefoon : 03/313.96.60.


Deze vooropgestelde herstart geldt uiteraard onder voorbehoud van een verdere bevestiging van de positieve ontwikkelingen in de cijfers, maar wij zijn ervan overtuigd dat de maandenlange inspanningen van ons allen een basis hebben gecreëerd voor een duurzaam herstel.


Hoe dan ook, wees waakzaam, zorg goed voor uzelf en voor elkaar en blijf vooral gezond !


Graag tot spoedig weerziens !Cuvee Hoeve BV en teamleden